Tavaszi szünet

Iskolánk tavaszi szünete 2022. április 14-től április 19-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 13.(szerda),
a szünet utáni első tanítási nap április 20. (szerda).
A 6. osztályos tanulók április 20-án a Lázár Ervin Program keretében Szentendrére kirándulnak.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket és jó pihenést kívánok!

Gál Mária
intézményvezető
Tavaszi szünet 2019 | kinizsisuli.hu

HIRDETMÉNY

az általános iskolai beiratkozás rendjéről

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Ceglédi Tankerületi Központ az alábbiak szerint határozza meg:

A 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2022. április 21. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között

2022. április 22. (péntek) 8.00-18.00 óra között

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2016. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a személyes megjelenés kötelező.  A szülő, törvényes képviselő a beiratkozási folyamatot a KRÉTA „Beiratkozás általános iskolába (BÁI)” 2022. április 6-tól megnyíló e-Ügyintézés felületén

(https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) előzetes adatszolgáltatással gyorsíthatja, a felületen beküldheti a gyermek adatait az adott általános iskolákba, azonban ebben az esetben is meg kell jelenni a beíratási időpontokban személyesen.

A szülő, törvényes képviselő a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját a Ceglédi Tankerületi Központ honlapján találja meg: http://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felvetelikorzethatarok-2022-2023

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi eredeti dokumentumok bemutatására van szükség: 

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
 • A köznevelési intézmény által megjelölt egyéb dokumentum

 

TOVÁBBIAK A MELLÉKELT DOKUMENTUMBAN TALÁLHATÓAK! 

Kedves Diákok, Szülők, Kollégák!

A szomszédunkban dúló háború miatt Kárpátalját ezrével kénytelenek elhagyni családok, mindenüket hátrahagyva. Mi magyarok már sokszor bizonyítottuk, hogy vészhelyzetben mindig képesek vagyunk összefogni, együtt cselekedni egy nemes cél érdekében.

Most MI, a Dánszentmiklósi Ady Endre Általános Iskola és AMI diákjai, munkatársai és a szülők is tanúbizonyságot tehetünk önzetlenségről, szeretetről, felelősségtudatról.

Kérünk Benneteket, hogy lehetőségeitekhez képest legyetek aktív részesei az államilag is támogatott karítatív szervezetekkel közös akciónknak. Az intézménybe az adományokat március 16-17-18 7 30- 1600 között lehet behozni A felajánlott adományokat az intézmény juttatja el a központi gyűjtőhelyre március 21-én.

Operatív kérdésekkel Frech Tibor DÖK vezető kollégát lehet keresni.

IKT. szám: 91/2022.

 

Intézményvezetői utasítás

Dánszentmiklósi Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolára vonatkozó járványügyi intézkedések

 

Az Intézményvezetői utasítás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott „Intézkedési terv a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről”, az ezt módosító VIII. sz. /4541/2021/ KOAT sz. „Védekezés a köznevelési intézményekben” című, valamint a 431/2020 (IX.31.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ „Javasolt alapelvek a Covid-19 járvánnyal kapcsolatos, köznevelési intézményeket érintő döntések meghozatalához” figyelembevételével készült.

 

Mint a Dánszentmiklósi Ady Endre Általános Iskola és AMI intézményvezetője, az intézmény SZMSZ alapján, - saját önálló jogkörömben - az iskola alkalmazottjaira, tanulóira és az intézménybe belépőkre az alábbi utasítást hozom

 

Tanulók fogadása:

 • Az oktatásban és nevelésben csak egészséges tanuló vehet részt.
 • Betegséget követően a gyermek gyógyulttá nyilvánítását orvosi igazolás bemutatásával kell igazolni. („Közösségbe mehet.”)
 • A gyalogosan érkező diákok a főbejárat melletti kapun, a kerékpárral érkezők pedig a kerékpár tárolónál lévő kapun léphetnek be az iskola területére. Kapunyitás 730-kor.
 • Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek alaposan kezet kell mosnia vagy fertőtlenítenie kell a kezét. Ezt a takarító és az ügyeletes nevelő ellenőrzi.
 • A tanulók a tantermükben a saját, állandó helyükön várják a tanítási óra kezdetét nyitott ajtónál.
 • Az intézmény termeiben, mosdóiban elhelyezésre kerül kézfertőtlenítő, folyékony szappan, papír kéztörlő, melynek pótlása a takarítók feladata.
Attachments:
Download this file (20220309_vezetoi_utasitas.pdf)20220309_vezetoi_utasitas.pdf[ ]374 kB

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2022/2023. TANÉVBEN 

DÁNSZENTMIKLÓS 

Köznevelési intézmény:  Dánszentmiklósi Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Felvételi körzet:  2735 Dánszentmiklós, Dózsa György utca 91. 

Dánszentmiklós község közigazgatási területe
CEGLÉDI TANKERÜLETI KÖZPONT
2022.

Tájékoztató

A 20/2012. (III. 22.) EMMI rendelet 182/A.š (1) értelmében tájékoztatjuk a

KEDVES SZÜLÖKET

a 2022-2023-as tanévre a hit- és erkölcstan oktatására vonatkozóan az egyházak jogi személyeinek szokásos tájékoztatója - a járványügyi helyzetre való tekintettel — elmarad.

Az erre vonatkozó információk a leendő l . évfolyamos, valamint az intézményünkben tanulói jogviszonnyal rendelkező valamennyi tanuló és szüleik számára intézményünk www.danosisuli.hu és a Mosolygó Alma Óvoda és Mini Bölcsőde honlapján www.mosolygoalmaovoda.hu érhetőek el 2022. március 01-én 16:30 órától.

Dánszentmiklós, 2022. február 28.

 

Gál Mária
intézményvezető

Attachments:
Download this file (Evangélikus hittan.pdf)Evangélikus hittan.pdf[ ]93 kB
Download this file (Katolikus hittan.pdf)Katolikus hittan.pdf[ ]175 kB
Download this file (Református hittan.pdf)Református hittan.pdf[ ]4377 kB
Download this file (Református hittan.pptx)Református hittan.pptx[ ]12507 kB
Download this file (tajekoztato.pdf)tajekoztato.pdf[ ]183 kB

Áldott, békés karácsonyt és sikerekben, egészségben gazdag boldog új évet kívánok!
A Dánszentmiklósi Ady Endre Általános Iskola és Ami diákjaink és pedagógusainak nevében,
Gál Mária 
intézményvezető

Tisztelt Szülők!
A téli szünet 2021. december 22 - 2022. január 2-ig tart. Első tanítási nap január 3. hétfő. 
Köszönöm az éves segítségüket, támogatásukat. A szünetre kellemes pihenést, jó egészséget kívánok

Gál Mária 
intézményvezető

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket,
hogy a 29/2021. EMMI határozat értelmében 2021.december 1-től, annak visszavonásáig, a tanulókon és iskolai dolgozókon kívül csak védettségi igazolvány (illetve a rendeletben meghatározott dokumentumok) bemutatásával lehet belépni az intézménybe.

Minden egyéb esetben kizárólag telefonos ügyintézésre van lehetőség (30/577-9428).

Megértésüket köszönjük!

Dánszentmiklós, 2021.12.01.

 

Gál Mária
Intézményvezető

Attachments:
Download this file (29_2021_emmi_hatarozat.pdf)29_2021_emmi_hatarozat.pdf[ ]52 kB
Joomla templates by a4joomla