TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELÓ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lepő gyermekét.

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. A KRÉTA-ban az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRETA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

Amennyiben On nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására a beiratkozás két napján (2021.

április 15. 8:00-19:00, 2021. április 16. 8:00-18:00) előzetes telefonos időpont egyeztetés után kerülhet sor.

Telefonos egyeztetésre az 53/374-008-as vagy a 06-30/577-9428-as telefonszámokon van lehetőség munkanapokon 8-16 óráig.

Gyermeke beíratásához az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
  • nyilatkozata törvényes képviseletről (szülői felügyeleti jogról) Közös szülői felügyelet esetén minkét szülő aláírása szükséges! (a nyilatkozat letölthető a tájékoztató alján)
  • nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról
  • a gyermek TAJ kártyája

A beiratkozáskor a szülőknek a következő nyilatkozatokat kell tenniük:

  • etika/hit-és erkölcstan tanulása
  • tanórán kívüli foglalkozáson való részvétel
  • napközis foglalkozáson való részvétel
  • művészeti iskola tagozatára történő beiratkozás (igény estén).

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig születik döntés a gyermekek felvételéról és Önök ezután kapnak tájékoztatást.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. A hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információk megtalálhatóak intézményünk honlapján (www.danosisuli.hu).

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától — óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében.

Természetesen iskolánk fenntartója, a Ceglédi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Gál Mária
intézményvezető

Joomla templates by a4joomla