IKT.szám:188./2020.                                   

Intézményvezetői utasítás

Dánszentmiklósi Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolára vonatkozó járványügyi intézkedések

 

Tanulók fogadása:

 • Az oktatásban és nevelésben csak egészséges tanuló vehet részt.
 • Betegséget követően a gyermek gyógyulttá nyilvánítását orvosi igazolás bemutatásával kell igazolni. („Közösségbe mehet.”)
 • A gyalogosan érkező diákok a főbejárat melletti kapun, a kerékpárral érkezők pedig a kerékpár tárolónál lévő kapun léphetnek be az iskola területére. Kapunyitás 730-kor.
 • Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek alaposan kezet kell mosnia vagy fertőtlenítenie kell a kezét. Ezt a takarító és az ügyeletes nevelő ellenőrzi.
 • A tanulók a tantermükben a saját, állandó helyükön várják a tanítási óra kezdetét nyitott ajtónál.
 • A tanulók egymás tantermébe nem mehetnek be, a folyosón nem csoportosulhatnak.
 • Az intézmény termeiben, mosdóiban elhelyezésre kerül kézfertőtlenítő, folyékony szappan, papír kéztörlő, melynek pótlása a takarítók feladata. 

Szünetek rendje:

 • Jó idő esetén a tanulók a tízórai szünet kivételével, az udvaron tartózkodnak.
 • A ki- és bevonulás a torlódás elkerülése érdekében, sorakozó nélkül a 1,5 m távolságot betartva a következő útvonalon történik:

Az alsó tagozatos osztályok: az osztálytermek épületének bejárata

 1. osztály: főbejárat
 2. 8.osztály: sportpálya felőli bejárat
 3. osztály: udvar felőli bejárat
 • Rossz idő esetén a tantermekben és a folyosón mozoghatnak a gyerekek a kellő távolság betartásával. Az ablakokat szünet alatt teljesen ki kell nyitni.
 • Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken (folyosó, előterek, mosdók, öltözők), úgy az ott tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.

 

Az udvar felosztása a szünetekben, a tanulócsoportok keveredésének csökkentése érdekében:

 • alsó tagozat: a játszótér használata nélkül.  
  • 1.a mászóka és csúszda közötti udvarrész
  • 1.b csúszda mögötti udvarrész
  • 2.o. az udvar fákkal körül vett része
  • 3.o. hinták mögötti udvarrész
  • 4.o. politechnika terem mögötti udvarrész - felső tagozat
  • 5. o. Ady szobor környéke
  • 6.o. sportpálya hátulsó területe
  • 7.o. az udvar viakoloros része
  • 8.o. sportpálya melletti füves udvarrész

Tanteremhasználat előírásai tanítási órákon:

 • A tanórák többségét minden osztály saját tantermében tartjuk. A padok elhelyezésén és távolságán változtatni nem lehet, a 1,5 méter megtartására törekedni kell.
 • Digitális kultúra órákat a szaktanteremben tartjuk. Itt minden óra után felületfertőtlenítést végeznek a takarítók.
 • Csoportbontás esetén (technika és tervezés, angol 6. osztály.) az érintett tantermekben óra előtt és után szintén felületfertőtlenítést végeznek a takarítók.
 • Testnevelés órákat eső, erős szél, vagy 15 °C fok alatti hőmérséklet kivételével a szabadban kell tartani. Ha ugyanazt az eszközt használja több tanuló, akkor előtte az eszközt és a kezüket is fertőtleníteni kell. 

Átöltözés kinti óra esetén alsó tagozatnál az osztályteremben, felső tagozatnál az öltözőkben történik.

 • Az öltözőpadokat az osztályok között fertőtleníteni kell, mely a takarítók feladata.
 • Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), időjárás és környező forgalom függvényében, mely a hetes feladata.
 • Kijelölt osztályterem tisztaságára ügyelni kell! 

Délutáni foglalkozások elhelyezése:

 • Napközis csoportok:
  • 1. és 4. osztályos napközi: 1. b osztályterme
  • 2.-3.-4. osztályos napközi: 1.a osztályterme  4.-8. osztályos napközi: tornaszoba

Ezekben a termekben a délelőtti tanítás és a napközis foglalkozások között felmosás és fertőtlenítés szükséges, melyet a takarítók végeznek.

 • Hitoktatás:
  • A katolikus hittan a 10-es teremben
  • Az evangélikus hittan a szürketetős épület 2-es termében
  • A református hittan a rajz szaktanteremben kerül megtartásra. Itt a csoportok között fertőtleníteni kell, mely a takarító feladata.
 • Etika óra: minden osztály a saját tantermében tartózkodik.
 • Fejlesztő foglalkozások a fejlesztő szaktanteremben tartandók, itt is szükséges fertőtleníteni, mely a takarítók feladata.
 • Alprogrami foglalkozások különböző tantermekben, szaktermekben lesznek, fertőtlenítés szükséges.
 • Sportfoglalkozások a testnevelés órák szabályai alapján.
 • Korrepetálások, szakkörök, kompetenciafejlesztések és egyéb olyan csoportok, ahol egy osztály tanulóiból állnak, szintén a saját tantermükben maradnak.
 • Művészeti tagozat órái:
  • zongora óra a TTT tanteremben, fertőtlenítés szükséges.
  • grafika és festészet a rajz szaktanteremben, fertőtlenítés szükséges.
  • színjátszás a Művelődési és Sportház mozitermében, fertőtlenítés szükséges.
  • modern tánc a Művelődési és Sportház emeleti termében, fertőtlenítés szükséges.
 • Kijelölt tantermek tisztaságára ügyelni kell! 

Tízóraizás/uzsonnázás rendje:

 • Az 1.a osztály tanulói az ebédlőben- fertőtlenítés szükséges- a többi osztály tanulói saját tantermeikben tízóraiznak, a napközis tanulók a napközis termeikben uzsonnáznak. Osztályonként/csoportonként letakart tálcán kapják meg az ételt és ott fogyasztják el a helyükön. Az alsó- és a felső tagozaton valamint a napközis csoportokban kijelölt felelősök viszik a tantermekbe az ételt az ebédlőből. A kiürült tálcákat alsó tagozaton a felelősök, felső tagozaton a takarító viszi vissza az ebédlőbe.

A tanteremben a tanulók szalvétát használnak. 

 • A mosdóbeli torlódás elkerülése érdekében célszerű a kézfertőtlenítést az osztályban elvégezni, amennyiben a tanuló rendelkezik kézfertőtlenítővel.
 • A kézmosást/kézfertőtlenítést és az étel kiosztását a 2. órát tartó pedagógus felügyeli.

Ebéd rendje:

 • Az alsó-és felső tagozatos tanulók napközis csoportonként, egymás után étkeznek, a napközis nevelő és a pedagógiai asszisztens felügyeletével az ebédeltetési ütemtervnek megfelelően.
 • Kerüljük a csoportosulást!
 • Étkezések előtt és után mindenkinek alaposan kezet kell mosni, melyet a napközis és az ügyeletes nevelő ellenőriz! 
 • A megfelelő védőtávolság betartása a mosdókban is kötelező!
 • Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy ne pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell belehelyezni!
 • Étkezéskor nem szabad összefogdosni a kirakott evőeszközöket, poharakat, kenyeret! Amit megfogsz, azt ki is kell venni!
 • Az étkezések között a fertőtlenítés kötelező, melyet a takarító végez!

Elkülönítő, izolációs helyiség 

 • Az egészségügyi szobában helyezzük el azt a tanulót, aki napközben fertőzésre utaló tüneteket mutat.  
 • A tanuló felügyeletét pedagógiai asszisztens látja el, akinek kötelező a gumikesztyű és maszk használata.
 • A fertőtlenítő kézmosásra a helyiség melletti mosdóban van lehetőség.
 • Értesítjük a szülőt, ha megérkezik, gyermekét kikísérjük a bejárathoz.

 

Kapcsolattartás szülőkkel, tájékoztatás

 • A tanévnyitóra csak az 1. osztályos tanulóink szülei jöhetnek! Szájmaszk viselése, a járványügyi helyzetnek megfelelő védőtávolság betartása a felnőtteknek kötelező!
 • A szülők gyermeküket az első tanítási naptól az intézmény kapujáig kísérhetik, kivétel az 1. évfolyam, őket csak az első héten, az iskola udvarára egy szülő bekísérheti, betartva a járványügyi védekezés előírásainak szabályait (maszk használata, megfelelő távoság tartása).
 • A járványügyi védekezés idején az intézmény épületébe nem lehet belépni. Ettől eltérni csak különösen indokolt esetben az intézményvezető vagy helyettese engedélyével lehet. 
 • Személyes ügyintézés telefonon vagy e- mailben történhet.
 • Indokolt esetben előre egyeztetett időpontban, a járványügyi védekezés előírásainak megfelelően (kézfertőtlenítés, maszk használata) lehet belépni az intézménybe a főbejáratnál. A belépők nyilatkozatot töltenek ki, nevüket, adataikat, belépés idejét az iskolatitkár rögzíti.
 • Amennyiben a tanulónál tüneteket észlel a pedagógus (hőemelkedés, láz, köhögés, torokfájás, ízlelés- szaglás képességének elvesztése) értesíti a szülőt, aki a gyermeket köteles az iskolából elvinni és a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján a háziorvost azonnal értesíteni.
 • A szülő köteles az iskolát haladéktalanul értesíteni, ha a családban vagy gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés fennáll, esetleg valamely családtag kontaktszemély.
 • A szülő által igénybe vehető 30 óra igazolás járvány idején betegség igazolására nem használható fel, egyéb esetben az osztályfőnök részére írásban benyújtott szülői igazolásban a távollét okának megjelölése kötelező.
 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
 • Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.
 • Gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni. 

 

Vagyis:

 

Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.  Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek, hatóságok felé!

 

 • A szülő köteles olyan telefonszámot megadni az intézménynek, melyen legalább az egyik gondviselő 8-16 óra között elérhető.
 • Az intézmény hivatalos tájékoztatási felülete az e-KRÉTA, melyet a gondviselő rendszeresen kísérjen figyelemmel. Tájékoztatásra használt felület még az iskola honlapja és a zárt iskolai és osztálycsoportok. 
 • A szeptemberi szülői értekezletek a járványügyi védekezés előírásainak betartása mellett (kézfertőtlenítés, maszk használata, 1,5 méter távolságtartás) megtartásra kerülnek.

Diákok tájékoztatása

 • A diákok tájékoztatására az első tanítási napon sor kerül, melyet az osztályfőnök végez.
 • A helyes kézmosásra felszólító táblák a mosdókban elhelyezésre kerülnek.
 • Aktuális változásokról az e- ellenőrzőn, a zárt iskolai és osztálycsoportok illetve az intézményi- és osztályfaliújságokon is tájékoztatjuk a tanulókat. 

Intézményi helyiségek, eszközök fertőtlenítése 

 • A tanév kezdését megelőzően minden helyiség felületfertőtlenítése megtörtént.
 • A mosdók és közösségi terek fertőtlenítésére délelőtt a 2. szünetet követően kerül sor.
 • Informatika és a szaktantermekben tartott órák után felületfertőtlenítést végeznek a takarítók.
 • Csoportbontás esetén az érintett tantermekben óra előtt és után szintén felületfertőtlenítést végeznek a takarítók.
 • A délutáni időszakban minden intézményi helyiségben el kell végezni a felmosást és felülettörlést fertőtlenítő tartalmú tisztítószerrel.
 • Az intézményben használt eszközöket, játékokat, sportszereket használat előtt fertőtleníteni kell.  

 

Jelen intézkedési terv Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Operatív Törzs együttműködésével létrejött tanévkezdési protokoll alapján készült és a járványhelyzet feloldásáig, visszavonásig érvényes. Az Intézkedési Terv mindig figyelembe veszi az Emberi Erőforrások Minisztériumának Minisztere által kiadott intézkedési terv módosításait

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Joomla templates by a4joomla