TÁJÉKOZTATÓ

Középfokú intézménybe történő beiratkozás folyamata a 2020/2021-es tanévre vonatkozóan

 

1.TEENDŐK A BEIRATKOZÁS ELŐTTI IDŐSZAKBAN

 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA TEENDŐI

 • Az általános iskolák minden végzős tanuló szülőjének/törvényes képviselőjének - amennyiben nem rendelkeznek GONDVISELŐI belépési jogosultsággal - generálják le a KRÉTA rendszerhez való belépési jogosultságukat, és ezeket az információkat juttassák el a szülőkhöz.
 • Az általános iskolák a tanév befejezésével az általános iskolai bizonyítványok másolatát elektronikus úton eljuttatják az érintett végzős tanulók szülői vagy törvényes képviselői részére. A bizonyítvány eredeti példányának átadását az általános iskola megfelelő körültekintéssel szervezze meg, a megfelelő higiéniás és biztonsági körülmények biztosításával, az időbeni és térbeli távolságok megtartásával, a szükséges kézfertőtlenítő szerek kihelyezésével.  

A KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNY TEENDŐI

 • A középfokú iskola a középiskolai beiratkozás folyamatáról a honlapján megjeleníti a szükséges információkat 2020. június 5-ig. A beiratkozásról szóló tájékoztatóban a középiskola nyilvánosságra hozza, hogy az adatok elektronikus úton történő megküldésére meddig van lehetősége a szülőnek vagy a törvényes képviselőnek.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás során a személyi azonosításra alkalmas iratok másolata nem került csatolásra, ezen iratok a 2020/2021. tanév első napján is bemutathatók.

Az iskolának lehetővé kell tennie, hogy a tanuló a diákigazolvány igénylésére vonatkozó kérelmét szülője vagy törvényes képviselője útján az igénylési cím megjelölésével a beiratkozást követően, későbbi időpontban is benyújthatja az iskolának.

A KIFIR-ből kapott lista alapján a felvett tanulók adatait az intézmények betöltik a

KRÉTA rendszerbe 2020. június 1-től június 8-ig.

 

 

A SZÜLŐ TEENDŐI

 • A középfokú iskolába felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján az iskolába személyesen vagy elektronikus úton is Az e-Ügyintézés felületén 2020. június 15-től megnyílik a lehetőség a szülők részére, hogy gyermekeik adatait, dokumentumait beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével. A középfokú intézmény által meghirdetett időpontig van arra lehetőség, hogy a szülők online módon küldjék be előzetesen a gyermek adatait az intézménybe.
 • Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:

 

 1. A szülő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-Ügyintézés felületére, és ott kiválasztja a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) ügyet.

Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.

 

 1. A szülő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/) keresztül ideiglenes regisztráció létrehozásával belép a BKI felületre. Itt kitölti a - gyermek igazolványai alapján - a gyermek személyes adatait, lakcím adatait, a törvényes képviselők adatait, illetve a beiratkozáshoz szükséges adatokat.

 

Mindkét esetben a szülő a felületen kiválasztja az intézményt, ahová a gyermeke felvételt nyert. Az e-Ügyintézés felületén beltöltött/beírt oktatási azonosító, illetve név, születési hely és idő alapján a szoftver a kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerébe betöltött KIFIR adatok között megkeresi és azonosítja a tanulót. Amennyiben megtalálja a tanulót, a rendszer legenerálja a beiratkozási nyomtatványokat. A szülő megteheti, hogy az Előnézet gomb segítségével letöltött dokumentumokat kinyomtatja, és az aláírt dokumentumok másolatát feltölti az e- Ügyintézés dokumentumok blokkjába, amely másolatok az adatokkal együtt kerülnek át az intézmény felületére.

Elektronikus jelentkezés esetén kérjük, hogy az általános iskolától kapott 8. év végi bizonyítvány elektronikus változatát a szülő mindenképpen töltse fel a KRÉTA e- Ügyintézés felületén.

Amennyiben a szülő által megadott adatok alapján a rendszer nem találja meg a tanulót a kiválasztott középfokú intézmény adatbázisában, akkor az e-Ügyintézés felületén egy üzenet jelenik meg a szülő részére, amely felhívja a figyelmet az adatok pontosítására. Amennyiben helyesen adta meg az adatokat, akkor a szülő vegye fel a kapcsolatot az érintett középfokú intézménnyel. A szülők / törvényes képviselők csak azon intézményben találják meg gyermekük adatait, ahová a gyermek felvételt nyert.

A beiratkozáskor történő személyes megjelenés esetén az eredeti, aláírt példányokat magával tudja vinni a szülő a középfokú intézménybe. Amennyiben nem tudja kinyomtatni a

szükséges dokumentumokat, ebben az esetben a középfokú intézmény feladata ezt elvégezni, és a beiratkozáskor a szülő alá tudja írni.

 

2.TEENDŐK A BEIRATKOZÁS NAPJAIN

 

A 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet alapján 2020. június 22-24. napjain történnek a középfokú iskolákban a beiratkozások.

A szülők/törvényes képviselők az intézmény honlapján tájékozódhatnak a pontos időpontról, feltételekről, lehetőségekről.

 

A KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNY TEENDŐI

 

1)          Online beiratkozás esetén

 • A beiratkozás kérelmének online módon történő benyújtása esetén az intézmény ellenőrizze a tanuló adatait a rendelkezésre álló (beküldött) dokumentumok alapján.
 • Az intézmény háromféleképpen reagálhat a benyújtott kérelemre, az eÜgyintézés felületén lévő Döntés generálása menüpont segítségével:

o „Tudomásul veszem”

Ez esetben az e-Ügyintézés felületéről beküldött kérelem esetén a szülő által megadott adatok tekinthetők validnak, ezért a KRÉTA rendszerben megtörténik az adatok módosítása, kivételt képez az oktatási azonosító és a tanuló születési dátuma, amely adatok nem módosíthatóak.  o „Hiánypótlásra visszaküld”

Hiányzó dokumentum esetén az intézmény visszajelez a szülőnek, megkérve, hogy a hiányzó dokumentumokat is csatolja kérelméhez. Javasoljuk a 8. év végi bizonyítvány digitális feltöltésének szorgalmazását, annak érdekében, hogy a középiskola ezáltal tud megbizonyosodni arról, hogy a tanuló befejezte az általános iskolai tanulmányait.        o „Elutasít”

Ez olyan esetben fordulhat elő, ha a felvételi eljárás során a KIFIR adatai alapján a tanuló bekerült a felvettek listájába, azonban nincs meg az a feltétel, ami alapján az iskolába beiratkozhat. Ugyanis addig nem iratkozhat be a tanuló, ameddig a 8. osztályos bizonyítványban nem szerepel az, hogy minden tantárgyból teljesítette a tanév követelményeit.

 

2)          Személyes megjelenés esetén

•    Személyes megjelenés esetén a beiratkozáskor az intézmény az eredeti dokumentumok alapján ellenőrzi az e-Ügyintézés felületéről beküldött adatokat, szükség esetén módosítja azokat a KRÉTA felületén. A módosításokat a szülő a kinyomtatott beiratkozási adatlapokon átvezeti és szignózza.

 

A SZÜLŐ TEENDŐI

A középiskolai tájékoztatás szerint kell a szülőknek/törvényes képviselőknek a megfelelő dokumentumokat, illetve az általános iskolai bizonyítványt bemutatni. (A szülők/törvényes képviselők az érintett iskolától, illetve az iskola honlapjáról tájékozódhatnak.)

 

3.TEENDŐK A BEIRATKOZÁS UTÁN

 

A KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNY TEENDŐI

 

 • A beiratkozott tanulók adatait a középiskola feltölti a KIR-be.
 • A beiratkozott tanulókat a középiskola a KRÉTA rendszerben osztályba sorolja. 

 

                                                             

                                                                                                                        Gál Mária

                                                                                                                  intézményvezető

 

Attachments:
Download this file (Középiskolai beiratkozás.pdf)Középiskolai beiratkozás.pdf[ ]955 kB
Joomla templates by a4joomla